Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Partnering

 
Partnering er udtryk for en samarbejdsform mere end en ren entrepriseform. Byggeriet opføres med udgangspunkt i en fælles vision og fælles økonomiske interesser mellem de involverede parter.
Partnering bygger på tillid og åbenhed og har til hensigt at fremme optimal samarbejde og adfærd.
Bygherren indgår på et tidligt tidspunkt i processen, et samarbejde med HP Byg A/S og evt. en eller flere rådgivere, med det klare mål, at skabe ejerskab til projektet.
 
De forskellige parter inddrages alle i forbindelse med valg af løsninger for at sikre et hensigtsmæssigt projekt ud fra såvel kvalitetsmæssigt, som tidsmæssigt og økonomisk synspunkt. Det handler om i fællesskab, at skabe det optimale projekt inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, der som udgangspunkt er udstukket.

Partnering tager ofte udgangspunkt i entrepriseformen, totalentreprise.
 


Buen

Hjørring
 


HTC - Agathon

Hirtshals   
               


Toys "R" Us

Hjørring                        
  


El-Giganten

Hjørring


Harald Nyborg

Hjørring 


Agathon

Hirtshals  
     
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671