Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Samarbejdsformer

 

HP Byg A/S realiserer byggeopgaver med udgangspunkt i forskellige entreprise- og samarbejdsformer. Der findes en række forskellige, entreprise- og samarbejdsformer, som anvendes indenfor dansk byggeri. Herunder fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser samt samarbejdsformen partnering. HP Byg A/S har løst og løser byggeopgaver med udgangspunkt i alle ovennævnte entreprise- og samarbejdsformer.

Det er som udgangspunkt bygherrens opgave, at beslutte hvilken entreprise- eller samarbejdsform, der modsvarer bygherrens behov, ud fra en stillingstagen til en række forhold, så som krav til omfang af indflydelse på udformning, sikkerhed for budgettet, bygherres egne ressourcer, m.v. Det er derfor relevant, at bygherren eller dennes rådgivere, nøje overvejer, hvilken entreprise- eller samarbejdsform der vælges til opgavens løsning.  


 

         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671