Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her
Byggesagen er udført i:
Totalentreprise
 
Bygherre:
Søren Enggaard A/S
 
Totalentreprenør:
HP Byg A/S
 
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
 
Arkitekt:
Arkitema A/S
 
Ingeniør:
Orbicon A/S
 
 
 

Kildevældet, 105 boliger


Nybygning af 5 fritstående punkthuse på den tidligere industrigrund Eternitten i alt 9.953 m2.

5 fritstående punkthuse hvis arkitektoniske udtryk er inspireret af tidligere tiders industribyggeri, med enkle murede bygningskroppe, hvor facader er udført med relief-murværk i en blødstrøget kvalitets teglsten, og apteret med enkle markante altaner.

Altanerne er udformet i sortmalet stålkonstruktioner og er apteret med rammeløst glasværn. Det er en omhyggelig proportionering af facader, omhyggelig detaljering af bygningsdele samt et kvalitativt materialevalg.

 

Husene består af 2 ejerblokke - 40 boliger og 3 lejer blokke - 65 boliger Begge punkthuse er indrettet med 4 boliger på hver normaletage samt to attraktive Penthouse - boliger på taget.         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671