Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her
Byggesagen er udført i:
Totalentreprise
 
Bygherre:
Plus Bolig
 
Totalentreprenør:
HP Byg A/S
 
Arkitekt:
Krogh Madsen Arkitekter A/S
 
Ingeniør:
Svend Poulsen A/S
 
 
 
>> Download referenceblad:
104 ungdomsboliger, nybygning

104 ungdomsboliger, nybygning


Boligerne er fordelt på 3 blokke på hhv. 3, 5 og 7 etager på i alt 5.200 etagemeter.

 

Som fundament for bygningen er der piloteret med ca. 220 betonpæle og in situ støbte fundaments bjælker og selvbærende terrændæk. Selve bygningen er udført med beton bagvægge og beton huldækelementer som bærende konstruktioner.  Bygningen er isoleret udvendig og afsluttes med facadepuds. Tagdækningen er  ”varm” tagdækning på betondæk.

 

Ramningen startede uge 16, 2016, de første elementer blev monteret primo uge 25, og projektet blev klar til indflytning i august 2017.         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671