Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Grøn Proces

 
Intern procesfokus skaber innovation og styrker samarbejde
HP Byg arbejder gennem projektet Grøn Proces målrettet med at optimere vores processer for at sikre bedre produktion og projektstyring samt styrke vores evne til at indgå i forskellige samarbejdsformer til gavn for kunder og virksomhed. Derfor er kommunikation, planlægning, respekt og samarbejde vigtige fokusområder, der ikke alene skal optimere vores interne processer, men også skal bidrage til innovative løsninger og fremsynede arbejdsgange for vores kunder og samarbejdspartnere. På den måde vil vi være et skridt foran og være i stand til at imødekomme fremtidens behov og indgå i nye samarbejdsformer.

Se grøn proces yderligere beskrevet i hvidbogen: "Grøn Proces"

         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671