Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Arbejdsmiljø i HP Byg

Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del af HP Bygs dagligdag og vægtes højt. Vi ønsker at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med udviklingen i samfundet, og hvor alle medarbejdere er involveret.
I vores arbejdsmiljøpolitik har vi i punktform beskrevet vore mål og retningslinjer for arbejdsmiljøet i HP Byg, og i dagligdagen varetager arbejdsmiljø- og proceslederen den overordnede koordinering for at sikre, at alle ansatte har det rette fokus på arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø- og proceslederen refererer direkte til den administrerende direktør.

HP Bygs arbejdsmiljøpolitik er:

 

Sådan arbejder vi med arbejdsmiljø i HP Byg

         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671