Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

​Det skrider planmæssigt fremad med Park Vendiahallerne.

Udførelsen af Park Vendiahallerne er ved at gå ind i den sidste og afsluttende fase med kun 2 måneders byggetid igen.
Indvendigt i bygningerne, er alle gulve nu støbt eller oprettet. Alle de indvendige vægge er opført og der er sat varme på bygningerne. Malerarbejdet er opstartet, samtidig med etableres der loftsafgrænsninger og lofter.
 
Udvendigt har foråret ladet vente lidt på sig, men det ændrer ikke på, at de udvendige arbejder forløber planmæssigt.
Opretning og renovering af den eksisterende sokkel er opstartet, og terrænarbejderne på nordsiden af bygningerne er næsten færdiggjort.
 
På byggepladsen beskæftiges der pt. ca. 40 mand, som er en nødvendighed for, at holde trit med den meget stramme tidsplan. Der blev skrevet kontrakt i udgangen af august måned 2014, i september og oktober måned blev der projekteret, sideløbende med dette, blev den eksisterende Vendiahal nedbrudt.
 
Den reelle byggeperiode ift. opførelsen af Park Vendiahallerne, har løbet siden 1. november 2014 og bygningerne skal afleveres primo juni 2015, det vil sige en samlet byggetid på ca. 7 måneder for opførelse af ca.  6.500 m² bygning.

- Det er en bedrift i sig selv.


 
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671