Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Hans Egedes Kirke i Aalborg

HP Byg udfører om- og tilbygning af menighedslokaler til Hans Egedes Kirke i hovedentreprise. Arbejdet omfatter totalrenovering af eksisterende stueetage og opførelse af ny 1. etage. Byggeriet blev påbegyndt lige inden sommerferien og forventes færdig ved udgangen af 2014.
 
Facaden i stueetage er udført i teglsten. Mellem vinduerne vil der blive udført et nyt bånd i Cedar beklædning. Den nye 1. etage vil blive inddækket i kobber, som er et gennemgående tema på de eksisterende bygninger.
 
Derudover skal der, samtidig med det øvrige byggeri, udføres en renovering af de eksisterende kontorlokaler.
 
Byggeriet har visse udfordringer, da de eksisterende bygninger er udført helt i skel og dermed ingen oplagt materialeplads har. Samtidig vil kirken være i brug under hele byggeperioden.

Billede fra rejsegilde d. 30. september. 
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671