Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Totalentreprise for Aars Boligforening

Efter nedbrydning af af eksisterende bygninger på grunden i centrum af Aars, skrider projektet planmæssigt frem. Jordarbejder for kælder og Insitu beton er afsluttet.
Elementmontagen for kælderen er ligeledes afsluttet. Elementmontage for øvrige etager forventes planmæssigt afsluttet ved årets udgang. Øvrige arbejder i og på bygningen bliver igangsat løbende i takt med montagens afslutning.

Jord og betonarbejder forventes igen at op starte i løbet af foråret med opførelse af parkeringskælder under de udvendige arealer. 

         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671