Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

HP Byg's regnskab 2012

I et stærkt konkurrencepræget marked har entreprenørvirksomheden HP Byg formået at øge både aktivitetsniveau, ordrebeholdning og indtjening. Det fremgår af selskabets årsregnskab, der viser et positivt driftsresultat på 6,7 millioner kroner. Alligevel ender det samlede resultat med et minus, da tilgodehavender for i alt 21 millioner kroner med relation til selskaber under den tidligere ejer, HP Gruppen, er udgiftsført som tab.
 
Med det seneste regnskab, der dækker perioden fra juli 2011 frem til udgangen af 2012, ser ledelsen i HP Byg positivt på fremtiden. Det er på trods af et samlet resultat før skat på minus 13 millioner kroner, der dog tilskrives virksomhedens ønske om at viske tavlen ren i forhold til en turbulent økonomisk situation efter rekonstruktionen af den tidligere ejer HP Gruppen i 2011.
 
På trods af regnskabsårets ekstraordinære tab og hensættelser på 21 millioner kroner har HP Byg fortsat et solidt økonomisk fundament med en egenkapital på 17 millioner kroner og en likvid beholdning på 28 millioner kroner.
 
Initiativer bærer frugt i presset marked
HP Byg har siden 1. november 2011 været ejet af KGH Holding, Grindsted A/S og Sobico ApS. De viste fra start stor tiltro til virksomhedens ledelse og den fremtidige udvikling og indskød derfor ved ejerskiftet 15 millioner kroner.

”Vi er godt tilfredse med driftsresultatet på 6,7 millioner kroner. Det viser, at vores initiativer for at skærpe og refokusere vores forretning har været en succes, som kommer til udtryk i en højere andel vundne opgaver i udbud og konkurrencer. Derfor oplever vi en positiv udvikling i både aktivitetsniveau og indtjening i et marked, der ellers er kendetegnet ved meget hård konkurrence,” fortæller administrerende direktør Henrik Petersen fra HP Byg.

Tro på væsentligt bedre resultat i år
Med en positiv udvikling i driften og en gennemskuelig økonomisk situation er ledelsen i HP Byg overbevist om, at virksomheden er styrket og godt rustet til fremtiden. Samtidig giver en historisk høj ordrebeholdning på godt 200 millioner kroner begrundet tro på et væsentligt bedre resultat i 2013.
 
Fakta om HP Byg A/S
  • HP Byg er en af Nordjyllands største entreprenørvirksomheder med cirka 125 medarbejdere fordelt på virksomhedens to afdelinger i Harken og Aalborg.
  • Virksomheden udfører alle typer af byggeopgaver for professionelle kunder i total-, hoved- eller fagentreprise.
  • HP Byg har egenproduktion inden for beton-, murer- og tømrer/snedker-området.
  • HP Byg står blandt andet bag byggerier som Utzon Centret og BG Kollegiet i Aalborg, Biocenter i Hjørring samt renoveringen af Nordkraft i Aalborg.
 
Yderligere oplysninger
Adm. direktør Henrik Petersen, HP Byg A/S, telefon 20 24 74 11.
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671