Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Medarbejderne fortæller

Her på siden fortæller nogle af vores medarbejdere, hvad de synes om at arbejde i HP Byg.

Projektchef i produktionen:

Altid nogen, der kan og vil hjælpe

 

Som uddannet bygge- og anlægsingeniør fra Aalborg Universitet har Knud Styrup altid arbejdet med byggeri og byggeledelse. Efter en årrække i branchen kom han til HP Byg, som havde et godt ry blandt de folk, han kendte i byggebranchen.


 

At virksomheden var stærkt forankret i det nordjyske var blot en ekstra bonus. Det første byggeri, Knud Styrup deltog i, blev et spændende job i Hjørring, som omgående fangede hans interesse.
 
Knud Styrup arbejder primært med nordjyske hoved- og totalentrepriser, hvor han styrer byggeriet, som oftest udføres af teams af håndværkere fra HP Byg såvel som fra forskellige underentreprenører. Holdet sammensættes fra gang til gang, og det er Knud Styrups ansvar, at bygherren holdes løbende orienteret om byggeriets fremadskriden. Desuden er det vigtigt, at forudbestemte mål om tidsramme og budget overholdes.  Det betyder rent praktisk, at Knud skal holde styr på økonomi, tidsplaner og bygherrekontakten.
 
En god dag på arbejdet er en dag, som jeg tilbringer på byggepladsen, hvor jeg befinder mig bedst. Jeg har også en arbejdsplads på kontoret, men miljøet ude på byggepladsen er de mest naturlige omgivelser for det job, jeg udfører. Her kan jeg se byggeriet tage form og på første hånd se, hvordan mit arbejde bidrager til det samlede projekt, siger han og fortsætter:
 
Jeg er glad for mit job. Der er stor afveksling i arbejdet fra dag til dag og mulighed for at møde mange nye mennesker. Jeg har ingen specifikke yndlingsopgaver, for det er netop variationen i opgaverne, som jeg er glad for. Og så glæder jeg mig over, at der altid er noget, man kan blive bedre til, og derfor er opgaverne også fortsat spændende. Hver opgave har jo sine unikke udfordringer, selvom de fleste af processerne selvfølgelig er de samme.  
 
Byggeprojekterne løber typisk fra et halvt år og opefter, men når en idé er blevet til en færdig bygning, pakkes byggepladsen sammen, og Knud flytter sin arbejdsplads indtil næste byggeprojekt.
 
Når det kommer til HP Byg som arbejdsplads, er det tilliden til og lydhørheden over for medarbejderne, som Knud Styrup sætter størst pris på, men også relationen til kollegerne:

 Vi har en stor frihed, og vi har nogle spændende opgaver.  Der er kort vej til toppen i HP Byg, og det er en af de ting, jeg sætter pris på ved at arbejde i virksomheden. Det er rart at vide, at man ikke blot kan fremsætte sine synspunkter, men at de også bliver hørt, siger han. Vi har en god kultur, og vi er gode kolleger for hinanden. Der er altid nogen, der kan og vil hjælpe.

Projektleder i produktionen:
Professionel problemknuser

Søren Visby Gravesen blev headhuntet til HP Byg kort tid efter, han blev færdig som bygningskonstruktør. Efter sin uddannelse havde han opnået en specialisering i den tyske certificeringsmetode DGNB, som fokuserer på bæredygtighed i byggeriet, og den viden var der god brug for hos HP Byg.


 

Jeg var med til at bygge et sundhedshus i Pandrup, som var et af de første byggerier i Nordjylland, hvor DGNB-metoden blev anvendt. Det gav mig – udover nogle spændende oplevelser - også nogle unikke erfaringer med metoden, siger Søren Visby Gravesen. De erfaringer tog han med sig til HP Byg, hvor de første dage på jobbet var velforberedte og veltilrettelagte, så han fik en følelse af at være blevet taget godt imod.   
 
Som projektleder i produktionen har Søren Visby Gravesen i dag et meget tæt samarbejde med projektchefen på den pågældende opgave om udførsel af de fælles byggeprojekter. Projektlederens rolle er at sørge for, at det daglige arbejde på byggepladsen forløber planmæssigt og er derfor en blækspruttefunktion, som handler om at tage problemerne i opløbet og give en hånd, hvor det er nødvendigt. Projektlederen på byggepladsen har desuden et tæt samarbejde med underentreprenører.   
 
Det er filosofien i HP Byg, at vi skal sidde ude på byggepladsen, og det er vi glade for. Det giver nemlig absolut bedst mening, at vi kan være med, hvor det sker, og hvor vi har føling med det daglige arbejde og hvordan byggeriet skrider frem. Vi undgår mange problemer, fordi vi kan tage det i opløbet, siger Søren Visby Gravesen.
 
Han anslår, at ca. 60 % af arbejdsdagen i gennemsnit er planlagt, resten består af opgaver, som opstår løbende og skal håndteres hurtigst muligt.
 
Det er sjovt og afvekslende, at man aldrig ved, hvad dagen bringer. Jeg kan i det hele taget godt lide at sidde ude på byggepladsen, hvor vi har en god stemning og kan tage lidt gas på hinanden, men også hjælpes ad med at finde løsninger på de udfordringer, der opstår. Det er ude på slagmarken, hvor der skal træffes hurtige beslutninger, at vores job er sjovest, siger Søren Visby Gravesen og fortsætter:
 
Jeg lever og ånder for problemknusningen, at have mulighed for at fordybe sig og være med til at udvikle bygningen undervejs - virkelig få byggeriet op under neglene, så man lærer hvert et hjørne af bygningen at kende. Det er det bedste, når de der uventede udfordringer dukker op, og man så finder en god løsning. Når man ser bygningen rejse sig fra papiret og blive til virkelighed, mærker man, at man er med til at skabe noget, der har værdi.
 

Fagkalkulatør:
Vi har et rigtig godt arbejdsklima

Gert Christiansen er oprindeligt fra Brønderslev, hvor han også er udlært som tømrer. Efter nogle år i felten fik han lyst til en byggeteknikeruddannelse, som blev taget i Aalborg og førte til en karriere i møbelindustrien som indkøber og planlægger – et job, der med tiden ledte ham lige så stille tilbage til byggebranchen. 

Skiftet tilbage til byggebranchen skete efter grundige overvejelser, hvor ønskerne gik i retning af et job med mindre ledelsesmæssigt ansvar og mere af det jobindhold, han holdt mest af.
 
Det blev til en stilling som fagkalkulatør hos HP Byg, hvor Gert Christiansen i høj grad trækker på de erfaringer, han gjorde sig som tømrersvend. Som en del af den gruppe, der beregner priser med henblik på tilbudsgivning, er han specialiseret inden for tømrerarbejde og bruger dagligt sit kendskab til, hvordan planlægning og udførsel af arbejde på indvendige vægge, lofter, døre vinduer osv. skal håndteres.
 
 Mit job består kort fortalt i at kende til priserne på materialer og arbejdstid i henhold til gældende overenskomster og herudfra prissætte tømreropgaver, som vi giver tilbud på. Nogle gange står jeg for en del af et større tilbud, andre gange har jeg ansvaret for den samlede prissætning, forklarer han og fortsætter:
 
Når jeg går i gang med sådan en opgave, skal jeg kunne se tømrerentreprisen for mig – det vil sige, at jeg skal tænke opgaven igennem trin for trin og forestille mig, hvordan opgaven skal gribes an, i hvilke etaper, det skal foregå, og hvilke særlige omstændigheder, der kan være f.eks. særligt tidskrævende eller omkostningstunge.
 
Rent praktisk består et team, der skal prissætte en opgave, typisk af fire personer fra de forskellige fagområder, som fordeler opgaverne mellem sig afhængig af personlig specialisering. Når en opgave er prissat og vundet, skal den overdrages til produktionsafdelingen, og byggeprocessen gennemgås for at sikre, at man får drøftet alle særlige forhold ved byggeriet og lagt en hensigtsmæssig plan i forhold til det budget, der er afsat til hver delopgave.
 
Vi har et rigtig godt arbejdsklima, vi er gode kolleger, og vi har en fri omgangstone. Vi er selvfølgelig flest mænd, men det fungerer nu også fint. Jeg synes, vi er gode til at sige tingene ligeud, og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden med opgaver, så der er altid mulighed for at hente sparring hos en kollega, hvis der er behov for det, slutter Gert Christiansen.


Entrepriseleder for tømrerområdet:
Lærer af kollegerne

 

Rasmus Kallestrup Johansen var i praktik hos HP Byg under sin uddannelse til bygningskonstruktør. Oprindeligt er han fra Esbjergområdet og uddannet tømrer, men flyttede til Aalborg for at læse videre. På 4. semester fik han en erhvervsmentor hos HP Byg, og det blev indgangsvinklen til et job, der på den allerførste opgave indebar ansvaret for tømrerarbejdet på en større entreprise med renovering og tilbygning til en sportshal.


 

 
Rasmus Kallestrup Johansen har kontor på byggepladsen, hvor man får en god føling med processen: 
 
Jeg kan godt lide den kombination af, at jeg er med til planlægningen og det logistiske, men aldrig langt fra håndværket, fortæller han om sit job som entrepriseleder hos HP Byg. Jeg er glad for mit job, det er krævende, men jeg glæder mig til at komme af sted hver dag. Det giver en god motivation at få smidt noget ansvar på sine skuldre og samtidig en stor tryghed at vide, at man har kompetente kolleger i ryggen, som man altid kan gå til, hvis man har brug for hjælp.
 
Mit daglige arbejde indebærer bl.a. at briefe håndværkerne, hvis der er ændringer med hensyn til opgaverne, tage mig af løn og akkorder og den interne koordinering med underentreprenørerne. Der er meget samspil med dem for at lægge planer osv. Derudover sørger jeg for indretning af byggepladsen, sikkerhedsarbejde og f.eks. også vinterklargøring af pladsen. 
 
Han fremhæver det store kommunikationsarbejde med mange forskellige mennesker og faggrupper som noget af det mest interessante ved jobbet, som kræver forståelse for de forskellige gruppers individuelle udfordringer i forhold til de planer, der er lagt. Som nyuddannet er det desuden en fordel, at der er gode muligheder for personlig udvikling i jobbet:
 
Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, både blandt funktionærer og håndværkere, og jeg anser mine kolleger for meget professionelle. Derfor synes jeg også, at jeg kan lære meget af dem.
 
I løbet af den korte tid, han har været hos HP Byg, har Rasmus Kallestrup Johansen allerede været på ét kursus og er sammen med tre kolleger tilmeldt endnu to kurser i rækken. 
 
Det bedste ved at være ansat i HP Byg er, at det er en virksomhed, der ser fremad og fokuserer på at udvikle sig. Vi har løbende fokus på at holde os opdateret om nyudviklinger inden for f.eks. materialer, sådan at vi hele tiden forbedrer vores viden og kompetencer for at forblive på forkant med udviklingen, siger han om udviklingsmulighederne som medarbejder i virksomheden.
 

         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671