Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Facadepuds

HP Byg A/S har igennem de seneste år specialiseret sig i udførelse af facadepudssystemer. En række af firmaets dygtige medarbejdere på såvel funktionær- som håndværkerniveau, er specialuddannet til udførelse af pudsarbejder i forbindelse med facadepudssystemer. Vi samarbejder med den anerkendte systemleverandør STO, som er førende på markedet indenfor
facadepudsløsninger. STO’s facadeisoleringssystem med puds er blevet brugt i hele verden siden 1960-tallet. Systemet
er et resultat af kontinuerlig produktudvikling og samarbejde mellem byggeriets parter. Det har vist sig, at det på lang sigt beskytter materiale i vægge, tag og gulv.
Facadesystemets forskellige dele er optimeret i forhold til hinanden, for at klare varme, kulde, fugt, belastninger osv. Når solen stråler på bygningen, beskytter facaden mod varme, og ved køligt vejr forhindrer facaden tab af varme. En velisoleret facade er således vigtig både for miljøet og for at minimere driftsomkostningerne.
 
HP Byg A/S har udført en lang række opgaver i forbindelse med facadepudsopgaver, og bliver i stigende grad indbudt til at deltage i projekter, hvor der skal anvendes facadepudsløsninger. Vi udfører facadepuds ved egne hoved- og totalentrepriseopgaver, men udfører også fagentrepriser for eksterne kunder.

Nedenfor nævnte sager er et bredt udpluk af facadepudsopgaver, som vi har udført, er under udførelse eller sager der er i opstarts- / tilbudsfasen.
 
Se fotoserie med udvalgte facadepudsopgaver.

Facadepudsopgaver - kontakt Christian Lykke Møller mobil 20 24 74 39 | mail clm@h-p.dk 

 
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671