Grøn Proces


Til gavn for kunder, medarbejdere og firma.
Vores redskab til produktionsforberedelse
og projektstyring.

Læs mere her

Fagområder


HP Byg A/S udfører fagentrepriser, for eksterne kunder, inden for fagområderne betonarbejder, betonelementmontage, murerarbejder, facadepuds, tømrerarbejder og snedkerarbejder i vores egenproduktionsenhed. HP Byg udfører herudover en række service- og spjældopgaver samt leverer og monterer solcelleanlæg.
HP Byg udfører oftest egenproduktion på egne hoved- og totalentrepriser.
 
De enkelte fagområder uddybes herunder:  
Betonarbejder
Betonelementmontage
Murerarbejder
Facadepuds
Tømrerarbejder
Snedkerarbejder
Service- og spjældopgaver
Solceller
 
         
     
Ollerupvej 8
DK-9220  Aalborg Ø
      email  info@h-p.dk      tel +45 96 25 15 00
CVR-13674671